Titan Capital Group Holding

ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด คือ Holding Company เป็นบริษัทประกอบธุรกิจ ด้านการลงทุนก่อนตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาทชำระเต็ม เน้นการลงทุนในระยาวกับธุรกิจที่หลากหลายประเภท เป็นส่วนหนึ่งในการถือครองกิจการที่มีรากฐานมั่นคง ร่วมบริหาร และสร้างโอกาสในการพัฒนา บริษัทที่เข้าร่วมลงทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน เราคือกลุ่มนักลงทุน Angel Investor ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การเงิน การลงทุนในตลาดโลก มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจ และสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีมีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ


Titan Capital Group Holding ได้เข้าลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ ได้แก่ บริษัท จัสท์คาร์ จำกัด, บริษัท จัสท์โลน จำกัด, บริษัท ไมนิ่งโปร จำกัด, บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด, บริษัท ริชชิซ จำกัด บริษัท วงษ์พาณิชย์รีไซเคิล ระยอง จํากัด


สามารถเข้ามาคุยกับเราเพื่อ Scale up business ได้ที่ 02-050-7999 หรือ support@titangroup.co.th

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Titan Capital Group Holding ประกอบธุรกิจการลงทุนระยะยาวกับธุรกิจหลากหลายประเภทด้วย การเข้าบริหารกิจการของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถือครอง กิจการที่มีรากฐานมั่นคง ร่วมบริหารและสร้างโอกาสในการพัฒนาบริษัทที่เข้าร่วมลงทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Message from the board of directors

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปี 2565 ยังมีภาวะชะลอตัวจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลก ราคาน้ำมัน เงินเฟ้อ และการแพร่ระบาดของ Covid-19 รวมถึง Digital Disruption ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากความท้าทายดังกล่าว บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทสรรพกำลังและทรัพยากรทั้งหมด   ในการสร้างรากฐานทางธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งเพื่อรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมกำหนดทิศทางเพื่อต่อยอดการเติบโต ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการลงทุนและแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านสำหรับความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ขอให้มั่นใจว่า Titan Capital Group Holding ยังคงรักษานโยบายในการบริหารงาน โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์และหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าและขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ต่อไป

เราวาง Positioning ให้ ไททัน
เป็น “Angle Investor”

ที่มองหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ

ที่สร้างสรรค์เเละมีขีดความสามารถในระดับโลก

บริษัทที่ฉายเเววโดดเด่นเป็น Rising Star

แทนไท ณรงค์กูล


Chief Executive Officer

thTH